Infra Group Consulting AB levererar kompetensförsörjningslösningar till kunder i Sverige inom området infrastruktur (järnväg, luftfart, sjöfart, väg, Industri, el och fastighet).

Infra Group Consulting AB är en del av Infra Group Nordic AB som är en teknik- och installationskoncern som erbjuder värdeskapande tjänster och produkter till offentlig och privat sektor.

Vårt Team

 
Andreas Wiman
Styrelseordförande
thumbnail_infra_group_consulting_vit.png