Public

Inom affärsområde Public vänder vi oss till alla offentliga verksamheter som behöver stöd i att utveckla eller förändra någon del av sin verksamhet eller organisation.

Vårt fokus är att skapa nytta, långsiktig hållbarhet och effekt för kunden. Från analys av behov, planering och till genomförande och uppföljning för att säkra att effekt, resultat och mål som våra kunder eftersträvar blir bestående. Vi nyttjar hela vår kompetensbredd, erfarenhet och våra metoder oavsett om vi stödjer ledningsnivå, utvecklingsprojekt eller operativa projekt.

Våra konsulter har bred och lång erfarenhet att stödja offentlig verksamhet som styrs av andra regler och har andra mål än det privata näringslivet.

Våra tjänster omfattar bland annat följande områden:

  • Verksamhetsutveckling

  • Förändringsledning

  • Processutveckling

  • Strategi

  • Digitalisering

  • Projektledning